murskauslaitos.png


RecTecin tuotantoon kuuluvat metallien, rakennus- ja purkujätteiden (C&D), kaupallisten ja teollisten jätteiden (C&I), kiinteiden kotitalousjätteiden (MSW) ja sähkö- ja elektroniikkaromun (WEEE) murskaus-, lajittelu ja erottelulaitokset tai niihin liittyvät yksittäiset laitteet. Olemassa olevien laitteiden korjaukset ja päivitykset ovat myös merkittävä osa RecTecin tekemistä.

Tilaustuotekonepajan palvelukonsepti mahdollistaa laitosten lamelli- ja hihnakuljettimien ja linjastojen toteuttamisen joustavasti siten, että se on helppo rakentaa ja sovittaa olemassa olevaan infraan. Erotelluille jakeille suunnitellaan riittävän kokoiset ja helposti logistisesti hoidettavat varastolaarit.


Lusikkahaarukka murskain
RecTecin lusikkahaarukkamurskain varustetaan kahdella eri roottorilla, jotta eri raaka-aineet saadaan murskattua optimaalisesti. Murskeen koko on säädeltävissä hydraulisesti avattavilla seuloilla.
Erityistä huomiota on kiinnitetty murskaimen kestävään rakenteeseen ja ylikokoisen materiaalin poistoon. Tämä mahdollistaa jatkuvan ja tehokkaamman tuotannon.
RecTec valmistaa myös perinteisiä rengas- ja esimurskaimia.


Lamellikuljetin
Linjaston tehokas toiminta perustuu täysin toimivaan syöttölaitteistoon. RecTecin teräslamellikuljetin tehdään erittäin kovaan käyttöön. Lamellikuljettimella voidaan yhdistää suuri varastotila toimintavarmaan ja hyvin säädettävään linjaston syöttöön.
Tarkka säädettävyys saadaan planeettavaihteistolla tai hydraulisella moottorilla. Kumitiivisteisten lamellien ansiosta hieno aines ei aiheuta kulumista laitteistoon eikä häiriötä tuotantoon.
Syöttölaitteen leveys voi olla metristä kolmeen metriin ja pituus 3-50 metriä. Kuljettimessa voi olla vaakaosuuden lisäksi jopa 35 asteen nousuosuus, jonka ansiosta materiaali saadaan syötettyä sujuvasti prosessiin. Kuljetin voidaan varustaa purkurummulla tasaisen syötön varmistamiseksi.
Ketjurakenteisena kuljetin on kestävä, hiljainen, energiatehokas ja siinä on vain vähän kuluvia osia.


Hihnakuljetin
RecTecin hihnakuljettimet ovat toimintavarmoja, kestäviä ja turvallisia. Linjastolla kuljetettavan materiaalin mukaan valitaan joko rullapukki-, liukulaita- tai liukupohjakuljetin. Toiminnan kannalta tärkeät puhdistuslaitteet, pölynsuojaus ja lain edellyttämät suojaukset sovitetaan prosessin ja asennuspaikan vaatimusten mukaisesti.


Varastolaari
RecTecin teräsrakenteiset varastolaarit voidaan tyhjentää helposti pyöräkuormaajalla. Perinteisiin betonilaareihin verrattuna teräslaarit ovat tilankäytöllisesti parempia ja ne on helppo muotoilla linjastoon. Teräsmateriaali lyhentää myös asennusaikaa ja se on kustannustehokas.


Vannetyökalu
RecTecin suunnittelemalla vannetyökalulla (tyregrapple) auton renkaiden irrottaminen vanteilta pystytään tekemään nopeasti ja turvallisesti ilman käsityötä. Vannetyökalu työnimeltään rengaskoura liitetään lisälaitteena materiaalikäsittelykoneeseen.