RecTec - kierrätysteknologian moniosaaja

Konepaja perustettiin vuonna 1980 Myllyojan Metalli Oy -nimisenä. Yritys myytiin Kuusakoski Oy:lle vuonna 1988, josta se eriytyi toiminnan laajentumisen myötä jälleen omaksi yritykseksi vuonna 2015. Yrityksen toimiva johto osti Kuusakoskelta Recycling Technologies -yksikön ja perusti RecTec Engineering Oy:n.

MBO-kauppa vapautti RecTecin keskittymään laaja-alaisesti kestävään kehitykseen ympäristönhuollon ja kierrätysteknologian parissa. Yrityksen toiminnan strateginen valinta on kehittää ja suunnitella uutta ja hyödyntää asiakkailla olemassa olevaa teknologiaa siten, että toiminnallinen kokonaisuus toimii joustavasti ja kustannustehokkaasti.

 RecTec Engineeringin tapa toimia on suunnitella koko linjaston tai laitoksen toiminnan ketju alusta loppuun saakka unohtamatta exitiä eli syntyvien jätteiden loppukäsittelyä tai sijoittamista.

RecTecin oma suunnitteluosasto tekee hankkeista esiselvitykset, kuvaa ja visualisoi eri toimintoprosessit, ideoi ja suunnittelee sekä toteuttaa hankkeet. Toteutus voidaan tehdä RecTecin omassa tuotannossa tai yhdessä asiakkaan muiden tuotantolaitteiden toimittajien kanssa. RecTec myös kunnostaa ja modifioi vanhaa kierrätysteknologiaa uuteen käyttöön.

ReTec Engineeringin ehdotonta vahvuutta ovat yrityksen kokenut henkilöstö ja siihen kytkeytynyt alihankkijoiden verkosto, jotka ovat useiden vuosien ajan toimineet yhdessä ja toteuttaneet erilaisia kierrätyslaitosten kehityshankkeita, ja kokonaan uusien laitosten toimituksia Suomessa ja ulkomailla.

Uudistushankkeet voidaan toteuttaa nopealla aikataululla, koska RecTecillä on valmiina useita erilaisia toteutusmalleja ja toimintomoduuleja, joilla tavoitellut toiminnallisuudet saadaan tehtyä. Käsittelylinjasto voidaan koota valmiiksi yrityksen Heinolan konepajalla.


Toimimme seuraavien periaatteiden mukaan:

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja materiaalivirrat, joiden perusteella tarjoamme juuri tähän tarpeeseen sopivan ja turvallisen ratkaisun, joka pohjaa syvälliseen kierrätys- ja jätealan osaamiseen.

LUOTETTAVUUS

Oma suunnittelu (Vertex G4/Autocad) ja laaja-alainen kokemus eri prosesseista ja materiaalivirroista tuovat varmuutta valita kokonaisedulliset ratkaisut, jotka pitävät prosessit pyörimässä luotettavasti, taloudellisesti ja pitkään.

TALOUDELLISUUS

Tunnemme syötemateriaalit ja tuotejakeiden laatuvaatimukset ja myyntikanavat. Näin ollen voimme tarjota kokonaistaloudellisia jalostusprosesseja, joiden avulla yrityksenne menestyy ja sivutuotteiden määrät saadaan minimoitua.

Historia

1980 Myllyojan Metalli Oy aloittaa toimintansa
1988 Kuusakoski Oy ostaa Myllyojan Metalli Oy:n
2004 Myllyojan Metalli fuusioidaan osaksi Kuusakoski Oy:tä, Recycling Technologies, RecTec
2015 RecTec Engineering Oy aloittaa MBO yrityskaupan jälkeen

RecTec Engineering Oy omistajat

Yrittäjä ja toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala
Osakkaat:
Suunnittelupäällikkö Ville Rautiola
Vanhempi suunnittelija Pekka Vainio
Petri Liikanen
Martti Kuusakoski
Kuusakoski Group Oy